Rimski Forum

Povijest i Kultura
/ Grad Zadar ID: HR-TR-1745


Rimski Forum

Rimski Forum nastao je u 1. stoljeću kao centar javnog života grada Zadra, a tu važnu ulogu zadržao je i do danas. Nekadašnji Forum sastojao se od prostranog pločnika okruženog pravilnim boksovima u kojima su bili smješteni obrtnički i trgovački prostori. Bazilika je bila smještena na južnoj strane Foruma, a hram na zapadnoj. Danas su vidljivi ostaci ovih građevina, kao i dobro očuvani fragmenti kamenih ploča, sarkofaga i stupova. Ostaci Rimskog Foruma sa impozantnom Crkvom Sv. Donata u pozadini zasigurno predstavljaju sliku koju će svaki posjetitelj grada Zadra rado pohraniti u svom fotoaparatu.